Ms. Yen

Ms. Yến: Đóng một vai trò rất quan trọng trong các hoạt động hàng ngày của Viet Lotus Spa và đưa ra các kế hoạch cho tuần kế tiếp. Cô hỗ trợ tất cả các bộ phận, sắp xếp công việc cho nhân viên, chăm sóc dịch vụ khách hàng, đối nội, đối ngoại và làm các báo cáo tháng cho Tổng giám đốc.

 

July 22, 2015