Viet Lotus Spa Marketing and products selling Chris Vietlotusspa.com

Chris

Tiếp thị và bán sản phẩm với 15 làm việc trong ngành khách sạn sang trọng tại Pháp, ông Chris hợp tác với <H4>Viet Lotus  Spa </H4>chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này. Giúp Spa phát triển hơn nữa

December 27, 2014